Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Không thể cùng nhau suốt kiếp

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2934799

Không thể cùng nhau suốt kiếp

2933848

Không thể cùng nhau suốt kiếp

0904***951

Không thể cùng nhau suốt kiếp