Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Thu Thảo

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)

Nguyễn Vũ Phương Anh

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)

User 3933338

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)