Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0347***394

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)

2366909

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)

2364600

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)