Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Khuôn mặt đáng thương

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Thái Vủ

Khuôn mặt đáng thương

0949***700

Khuôn mặt đáng thương

0339***016

Khuôn mặt đáng thương