Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Kiếp rong buồn

Địa điểm: NowZone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Linh Nguyễn

Kiếp rong buồn

0971591588

Kiếp rong buồn

0904***475

Kiếp rong buồn