Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Kiếp ve sầu

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0906***008

Kiếp ve sầu

0388***660

Kiếp ve sầu

Nguyễn Kiên

Kiếp ve sầu