Là bạn không thể yêu (cover)

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2491386

Là bạn không thể yêu (cover)

2463345

Là bạn không thể yêu (cover)

2461731

Là bạn không thể yêu (cover)