Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Là Do Em Xui Thôi - Sofia x Khói x Châu Đăng Khoa | Lyrics Video | REPLAY 1 HOUR

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0353***366

Là Do Em Xui Thôi - Sofia x Khói x Châu Đăng Khoa | Lyrics Video | REPLAY 1 HOUR

0969***463

Là Do Em Xui Thôi - Sofia x Khói x Châu Đăng Khoa | Lyrics Video | REPLAY 1 HOUR

0963***058

Là Do Em Xui Thôi - Sofia x Khói x Châu Đăng Khoa | Lyrics Video | REPLAY 1 HOUR