Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lạ lùng

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0345***443

Lạ lùng

Nheyy

Lạ lùng

0914***651

Lạ lùng