Lại nhớ người yêu - Karaoke Đan Nguyên - Beat chuẩn

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2263972

Lại nhớ người yêu - Karaoke Đan Nguyên - Beat chuẩn

0859***286

Lại nhớ người yêu - Karaoke Đan Nguyên - Beat chuẩn

0973***071

Lại nhớ người yêu - Karaoke Đan Nguyên - Beat chuẩn