Lắng nghe tim em

Địa điểm: Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0779***905

Lắng nghe tim em

0365603803

Lắng nghe tim em

Ngan

Lắng nghe tim em