Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Last friday night (mtv)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1716640

Last friday night (mtv)

0946***372

Last friday night (mtv)

1700246

Last friday night (mtv)