LE SSERAFIM (르세라핌) – FEARLESS (Easy Lyrics)

Địa điểm: NowZone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM, Quận 1, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0337***705

LE SSERAFIM (르세라핌) – FEARLESS (Easy Lyrics)

0396***156

LE SSERAFIM (르세라핌) – FEARLESS (Easy Lyrics)

2562529

LE SSERAFIM (르세라핌) – FEARLESS (Easy Lyrics)