Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lemon Tree | Fool's Garden | Lyrics [Kara + Vietsub HD] [MV Official]

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0773***650

Lemon Tree | Fool's Garden | Lyrics [Kara + Vietsub HD] [MV Official]

1802381

Lemon Tree | Fool's Garden | Lyrics [Kara + Vietsub HD] [MV Official]

1833928

Lemon Tree | Fool's Garden | Lyrics [Kara + Vietsub HD] [MV Official]