Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lemon tree (mtv)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0934***331

Lemon tree (mtv)

1827145

Lemon tree (mtv)

0908***057

Lemon tree (mtv)