Liên khúc: Đừng nói xa nhau - Mai lỡ hai mình xa nhau

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1845025

Liên khúc: Đừng nói xa nhau - Mai lỡ hai mình xa nhau

0988***153

Liên khúc: Đừng nói xa nhau - Mai lỡ hai mình xa nhau

2268883

Liên khúc: Đừng nói xa nhau - Mai lỡ hai mình xa nhau