Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Like I'm gonna lose you / Jasmine Thompson / Karaoke Instrumental

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2642061

Like I'm gonna lose you / Jasmine Thompson / Karaoke Instrumental

Diệp Ngọc

Like I'm gonna lose you / Jasmine Thompson / Karaoke Instrumental

2146584

Like I'm gonna lose you / Jasmine Thompson / Karaoke Instrumental