LK CHIẾC ÁO BÀ BA, EM ĐI TRÊN CỎ NON Hay Nhất 2017 - Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương- GIỌNG CA ĐỂ ĐỜ

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.