Lỡ Hẹn Với Dòng Lam Karaoke Tone Nữ ( Beat Chuẩn Tone Vừa ) TỪ ĐỘ CHIA TAY ANH PHIÊU BẠT MUÔN PHƯƠNG

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2534994

Lỡ Hẹn Với Dòng Lam Karaoke Tone Nữ ( Beat Chuẩn Tone Vừa ) TỪ ĐỘ CHIA TAY ANH PHIÊU BẠT MUÔN PHƯƠNG

0378***145

Lỡ Hẹn Với Dòng Lam Karaoke Tone Nữ ( Beat Chuẩn Tone Vừa ) TỪ ĐỘ CHIA TAY ANH PHIÊU BẠT MUÔN PHƯƠNG

2527659

Lỡ Hẹn Với Dòng Lam Karaoke Tone Nữ ( Beat Chuẩn Tone Vừa ) TỪ ĐỘ CHIA TAY ANH PHIÊU BẠT MUÔN PHƯƠNG