Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lỗi lầm cây lá và gió

Địa điểm: NowZone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0388***333

Lỗi lầm cây lá và gió

0933***542

Lỗi lầm cây lá và gió

0984***593

Lỗi lầm cây lá và gió