Lối nào về tim tôi

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 02/02/2020

Mã số bình chọn: 14 (7 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2077750

Lối nào về tim tôi

0898***218

Lối nào về tim tôi

2056737

Lối nào về tim tôi