Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lớn rồi còn khóc nhè

Địa điểm: Vincom Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3139654

Lớn rồi còn khóc nhè

3139457

Lớn rồi còn khóc nhè

3139426

Lớn rồi còn khóc nhè