Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lớn rồi còn khóc nhè

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3162242

Lớn rồi còn khóc nhè

0385***467

Lớn rồi còn khóc nhè

3160973

Lớn rồi còn khóc nhè