Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lonely_2NE1 투애니원_TJ Karaoke (lyrics/Korean reading sound)

Địa điểm: Vincom Gò Vấp, Số 12 Phan Văn Trị, P. 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0868***318

Lonely_2NE1 투애니원_TJ Karaoke (lyrics/Korean reading sound)

1766429

Lonely_2NE1 투애니원_TJ Karaoke (lyrics/Korean reading sound)

0369***548

Lonely_2NE1 투애니원_TJ Karaoke (lyrics/Korean reading sound)