Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Love me like you do

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Sung Ah

Love me like you do

0984***271

Love me like you do

0981***736

Love me like you do