Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Love Me Like You Do - Ellie Goulding Karaoke 【With Guide Melody】 Instrumental

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3154059

Love Me Like You Do - Ellie Goulding Karaoke 【With Guide Melody】 Instrumental

0965***994

Love Me Like You Do - Ellie Goulding Karaoke 【With Guide Melody】 Instrumental

0981***969

Love Me Like You Do - Ellie Goulding Karaoke 【With Guide Melody】 Instrumental