Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lương Bích Hữu - Quên Cách Yêu [Karaoke] (Beat Gốc Bè)

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3152329

QUÊN CÁCH YÊU | KARAOKE BEAT GỐC BÈ | LƯƠNG BÍCH HỮU

0949***532

QUÊN CÁCH YÊU | KARAOKE BEAT GỐC BÈ | LƯƠNG BÍCH HỮU

3133798

QUÊN CÁCH YÊU | KARAOKE BEAT GỐC BÈ | LƯƠNG BÍCH HỮU