Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Lyrics] Yêu Người Có Ước Mơ - buitruonglinh - (Em đã yêu một người có ước mơ...)

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0788***392

[Lyrics] Yêu Người Có Ước Mơ - buitruonglinh - (Em đã yêu một người có ước mơ...)

0782***960

[Lyrics] Yêu Người Có Ước Mơ - buitruonglinh - (Em đã yêu một người có ước mơ...)

Nguyễn Ngọc Phương Trinh

[Lyrics] Yêu Người Có Ước Mơ - buitruonglinh - (Em đã yêu một người có ước mơ...)