Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Marry You - Bruno Mars (Karaoke Songs With Lyrics - Original Key)

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0977***050

Marry You - Bruno Mars (Karaoke Songs With Lyrics - Original Key)

3119599

Marry You - Bruno Mars (Karaoke Songs With Lyrics - Original Key)

0389***396

Marry You - Bruno Mars (Karaoke Songs With Lyrics - Original Key)