Mắt buồn

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 04/10/2019

Mã số bình chọn: 13 (23 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Tiniworld Vincom D Capital Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

フェン

Mắt buồn

0982***457

Mắt buồn

0911***102

Mắt buồn

Các bản thu gần đây