MÌNH CƯỚI NHAU ĐI - Pjnboys x Huỳnh James (Official MV)

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0935***906

MÌNH CƯỚI NHAU ĐI - Pjnboys x Huỳnh James (Official MV)

1730650

MÌNH CƯỚI NHAU ĐI - Pjnboys x Huỳnh James (Official MV)

0907***009

MÌNH CƯỚI NHAU ĐI - Pjnboys x Huỳnh James (Official MV)