Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Mình cưới nhau đi (sc)

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0938***381

Mình cưới nhau đi (sc)

0705***993

Mình cưới nhau đi (sc)

0905528411

Mình cưới nhau đi (sc)