Mình yêu nhau bao lâu

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ân Của Liên

Mình yêu nhau bao lâu

Mr Punz

Mình yêu nhau bao lâu

0935***661

Mình yêu nhau bao lâu