Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Mình yêu nhau đi (rm)

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1723278

Mình yêu nhau đi (rm)

1798778

Mình yêu nhau đi (rm)

1739377

Mình yêu nhau đi (rm)