Mình yêu nhau từ kiếp nào

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Gấu Mi Nhon

Mình yêu nhau từ kiếp nào

0368***321

Mình yêu nhau từ kiếp nào

0852***827

Mình yêu nhau từ kiếp nào