Mơ Hồ - Karaoke (Beat Hạ Tone)

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0799***312

Mơ Hồ - Karaoke (Beat Hạ Tone)

0978***946

Mơ Hồ - Karaoke (Beat Hạ Tone)

0786***412

Mơ Hồ - Karaoke (Beat Hạ Tone)