Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Mời anh vào team em karaoke - Chi pu | beat chuẩn

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0383***397

Mời anh vào team em karaoke - Chi pu | beat chuẩn

Thu Bee

Mời anh vào team em karaoke - Chi pu | beat chuẩn

0374***420

Mời anh vào team em karaoke - Chi pu | beat chuẩn