Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Mỗi người một nơi (2017)

Địa điểm: Vincom Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Phùng quốc khánh

Mỗi người một nơi (2017)

Tuấn

Mỗi người một nơi (2017)

Đồng Đồng

Mỗi người một nơi (2017)