Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Một cú lừa

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2984969

Một cú lừa

2983106

Một cú lừa

2981554

Một cú lừa