Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Một vòng trái đất

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0938***292

Một vòng trái đất

0981***377

Một vòng trái đất

Mai Xuân Minh

Một vòng trái đất