Mưa chiều miền trung

Địa điểm: Vincom Plaza Hạ Long - Tầng 4, Khu Cột Đồng Hồ, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0332***111

Mưa chiều miền trung

Mẹ Su

Mưa chiều miền trung

0967***366

Mưa chiều miền trung