Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Mưa trên cuộc tình

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trâu

Mưa trên cuộc tình

0337***550

Mưa trên cuộc tình

Quỳnh Trang

Mưa trên cuộc tình