[MV Official] Chỉ Còn Những Mùa Nhớ - Bảo Trâm

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0348***873

[MV Official] Chỉ Còn Những Mùa Nhớ - Bảo Trâm

1707724

[MV Official] Chỉ Còn Những Mùa Nhớ - Bảo Trâm

0336***859

[MV Official] Chỉ Còn Những Mùa Nhớ - Bảo Trâm