Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Năm Qua Đã Làm Gì (Karaoke Beat Chuẩn) | Noo Phước Thịnh

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2931351

Năm Qua Đã Làm Gì (Karaoke Beat Chuẩn) | Noo Phước Thịnh

0335***322

Năm Qua Đã Làm Gì (Karaoke Beat Chuẩn) | Noo Phước Thịnh

0913***783

Năm Qua Đã Làm Gì (Karaoke Beat Chuẩn) | Noo Phước Thịnh