Nắng ấm quê hương

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lê Thoa

Nắng ấm quê hương

Lê Thoa

Nắng ấm quê hương

Lê Thoa

Nắng ấm quê hương