Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Nắng - The Cassette - KARAOKE

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0983***847

Nắng - The Cassette - KARAOKE

0343***622

Nắng - The Cassette - KARAOKE

0938***705

Nắng - The Cassette - KARAOKE