Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Nến và hoa

Địa điểm: Vincom Long An, Góc đường Hùng Vương và đường, Mai Thị Tốt, Tân An, Long An, Tân An, Long An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0965***356

Nến và hoa

0776***413

Nến và hoa

0344***705

Nến và hoa