Nếu em được lựa chọn

Địa điểm: tiniWorld - Vincom Thảo Điền, Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0909***914

Nếu em được lựa chọn

0169***6153

Nếu em được lựa chọn

0123***9943

Nếu em được lựa chọn

Các bản thu gần đây