Nếu em được lựa chọn

Địa điểm: tiniWorld - Vincom Thảo Điền, Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0945***997

Nếu em được lựa chọn

0905***435

Nếu em được lựa chọn

Hiền Diệu

Nếu em được lựa chọn