Nếu như anh đến (ORIGINAL VERSION)

Địa điểm: BigC Go Bà Rịa, Ba Ria, Ba Vì, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0819***821

Nếu như anh đến (ORIGINAL VERSION)

0826***616

Nếu như anh đến (ORIGINAL VERSION)

Nếu như anh đến (ORIGINAL VERSION)