Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Nếu phôi pha ngày mai

Địa điểm: Vinh Center, 69 Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0968660507

Nếu phôi pha ngày mai

Nguyễn Kiên

Nếu phôi pha ngày mai

0905***725

Nếu phôi pha ngày mai